خدمات ویژه

با تهیه پکیج های اپلای، پروسه اپلای خود را با خاطری آسوده به تیم ما بسپارید.

تیم مشاوره اپلای داک

با استفاده از خدمات مشاوره اپلای داک بهترین تصمیم را در پروسه اپلای بگیرید.

مریم اکبری

مشاور دکتری و پست داک

(آمریکا - کانادا - استرالیا - اروپا)

هومن جهانی

مشاور کارشناسی ارشد و دکتری

(استرالیا)

پریا بهمنی

مشاور کارشناسی ارشد و دکتری

(آمریکا - کانادا - اروپا)

نگارش مدارک اپلای

آموزش اپلای

همکاری با اپلای داک

اپلای داک جهت گسترش فعالیت های خود، از دانشجویان و علاقه مندان برای همکاری استقبال می کند.