همکاری با اپلای داک

تیم اپلای داک جهت گسترش فعالیت های خود، از دانشجویان و علاقه مندان مسلط به زبان انگلیسی که توانایی نویسندگی، ویراستاری و ترجمه را دارند، در حوزه های زیر برای همکاری استقبال می کند.

• نگارش و ویراش مدارک مورد نیاز برای اپلای ( سی وی،انگیزه نامه، کاورلتر و توصیه نامه استاد)
• تولید محتوا در بخش های مختلف بورسیه، پذیرش و مهاجرت تحصیلی
• همکاری در پروسه اپلای

در صورت تمایل به همکاری با تیم اپلای داک، لطفا از طریق سامانه ثبت درخواست، اطلاعات درخواستی را تکمیل وبه همراه رزومه خود ارسال نمایید.

 

سامانه ثبت درخواست