بورسیه پست دکترا

موقعیت پست دکترا دانشگاه Iowa  آمریکا

مهلت تقاضا:21 مارچ 2021 (1 فروردین 1400) مقطع بورسیه: پست دکترا موضوع بورسیه: فارماکولوژی، بیوفیزیک، بیوشیمی ارزش بورسیه:حقوق سالیانه $53,760.00 ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک ...

موقعیت پست دکترا دانشگاه Aalborg  دانمارک

مهلت تقاضا:21 مارچ 2021 (1 فروردین 1400) مقطع بورسیه: پست دکترا موضوع بورسیه: بیزینس ، کسب و کار ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و ...

موقعیت پست دکترا دانشگاه Illinois  شیکاگو آمریکا

مهلت تقاضا:16 آپریل 2021 (27 فروردین 1400) مقطع بورسیه: پست دکترا موضوع بورسیه: علوم بیولوژی ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه ...

موقعیت پست دکترا دانشگاه Aix-Marseille فرانسه

مهلت تقاضا:30 آپریل 2021 (10 اردیبهشت 1400) مقطع بورسیه: پست دکترا موضوع بورسیه: زبانشناسی و موضوعات مرتبط ارزش بورسیه:حقوق ماهیانه 1685 یورو ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و ...

موقعیت پست دکترا دانشگاه Umeå  سوئد

مهلت تقاضا:8 مارچ 2021 (18 اسفند 1399) مقطع بورسیه: پست دکترا موضوع بورسیه: شیمی ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا ...

موقعیت پست دکترا دانشگاه Duke آمریکا

مهلت تقاضا:1 مارچ 2021 (11 اسفند 1399) مقطع بورسیه: پست دکترا موضوع بورسیه: روانشناسی و اقتصاد ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه ...

بورسیه دکترا و پست دکترا دانشگاه Würzburg آلمان

خدماترزرو مشاورهبورسیه های تحصیلیثبت درخواستدانلود مقالهوبلاگدرباره ما بورسیه دکترا دانشگاه NMBU نروژ بورسیه دکترابورسیه دکترا دانشگاه NMBU نروژ 5فوریه بورسیه دکترا دانشگاه NMBU نروژ مهلت تقاضا:22 مارچ 2021 (2 فروردین 1400) مقطع بورسیه: دکترا و پست دکترا موضوع بورسیه: ...

موقعیت پست دکترا دانشگاه Columbia آمریکا

مهلت تقاضا:مشخص نشده مقطع بورسیه: پست دکترا موضوع بورسیه: رشته های فیزیک ، ریاضیات ، علوم کامپیوتر ، آمار ، علوم اعصاب ، زیست شناسی با تجربیات در زمینه علوم اعصاب ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها ...

موقعیت پست دکترا دانشگاه Northeastern آمریکا

مهلت تقاضا:30 جولای 2021 (8 مرداد 1400) مقطع بورسیه: پست دکترا موضوع بورسیه: اپیدمیولوژی ، علوم اجتماعی و رفتاری ، بهداشت عمومی ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد ...

موقعیت پست دکترا دانشگاه DTU دانمارک

مهلت تقاضا:15 فوریه 2021 (27 بهمن 1399) مقطع بورسیه: پست دکترا موضوع بورسیه: درماتولوژی ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا ...