به تحصیل در خارج از کشور فکر می‌کنید؟

تیم اپلای داک بهترین انتخاب برای شما

با اپلای داک رویاهاتو دنبال کن

خدمات ویژه


با تهیه پکیج های اپلای داک پروسه اپلای خود را به ما بسپارید.

نگارش مدارک اپلای

نگارش رزومه/CV

نگارش انگیزه نامه/SOP

نگارش کاورلتر

نگارش توصیه نامه

تیم مشاوره اپلای داک


با استفاده از خدمات مشاوره اپلای داک بهترین تصمیم را در پروسه اپلای بگیرید.

consultant-woman
مینا اکبری مشاور
دکتری و پست داک (آمریکا - کانادا - استرالیا - اروپا)
consultant-man
هومن جهانی مشاور
کارشناسی ارشد و دکتری (کانادا - استرالیا - اروپا - آمریکا)
consultant-woman
نگین احمدزاده مشاور
کارشناسی ارشد و دکتری (اروپا - کانادا - استرالیا)