به تحصیل در خارج از کشور فکر می‌کنید؟
به تحصیل در خارج از کشور فکر می‌کنید؟
تیم اپلای داک بهترین انتخاب برای شما
تیم اپلای داک بهترین انتخاب برای شما
با اپلای داک رویاهاتو دنبال کن
با اپلای داک رویاهاتو دنبال کن

خدمات ویژه


با تهیه پکیج های اپلای داک پروسه اپلای خود را به ما بسپارید.

نگارش مدارک اپلای

نگارش رزومه/CV

نگارش انگیزه نامه/SOP

نگارش کاورلتر

نگارش توصیه نامه

تیم مشاوره اپلای داک


با استفاده از خدمات مشاوره اپلای داک بهترین تصمیم را در پروسه اپلای بگیرید.

photo_2020-11-17_13-22-06
مینا اکبری مشاور
دکتری و پست داک (آمریکا - کانادا - استرالیا - اروپا)
photo_2020-11-17_13-22-03
هومن جهانی مشاور
کارشناسی ارشد و دکتری (کانادا - استرالیا - اروپا - آمریکا)
photo_2020-11-17_13-22-06
نگین احمدزاده مشاور
کارشناسی ارشد و دکتری (اروپا - کانادا - استرالیا)

همکاری با اپلای داک

نظرات و موفقیت عزیزان


نظرات دانشجویان عزیز که از خدمات اپلای داک استفاده کردند.

دانلود رایگان مقالات علمی