پکیج های اپلای

با تهیه پکیج های اپلای، پروسه اپلای خود را با خاطری آسوده به تیم ما بسپارید.

پکیج اپلای آمریکا
پکیج اپلای استرالیا
پکیج اپلای کانادا
پکیج اپلای اروپا

تیم مشاوره اپلای داک

با استفاده از خدمات مشاوره اپلای داک بهترین تصمیم را در پروسه اپلای بگیرید.

مریم اکبرپور

مشاور ارشد، دکتری و پست داک

علی جانقلی

مشاور کارشناسی ارشد و دکتری

رضا ایمانی

مشاور کارشناسی ارشد و دکتری

زهرا مجیدی

مشاور کارشناسی ارشد

نگارش مدارک اپلای

پذیرش های موفق اپلای داک

همکاری با اپلای داک

اپلای داک جهت گسترش فعالیت های خود، از دانشجویان و علاقه مندان برای همکاری استقبال می کند.