درباره اپلای داک

اپلای داک شامل گروهی از دانشجویان دانشگاه های کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و استرالیا است. عمده فعالیت این گروه شامل تهیه مدارک لازم برای اپلای، مشاوره در این زمینه و کمک به دانشجویان برای اخذ پذیرش تحصیلی می باشد. هدف این وبسایت تسهیل در خدمت رسانی جهت پذیرش تحصیلی، تولید محتوای مرتبط با تحصیل در خارج از کشور و همچنین به اشتراک گذاری جدیدترین موقعیت ها و بورسیه های تحصیلی اعلام شده در دانشگاه های مختلف است.