روسیه

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران درکشور روسیه

1-دانشگاه پاولوف (سنت پترزبورگ) ✅پادفک روسی دارد ✅تحصیل به زبان روسی وانگلیسی دارد ✅هزینه تحصیل وزندگی نسبت به مسکو بسیار مناسب تر است ✅سطح بالای آموزشی ✅خوابگاه در خود دانشگاه دارد ❌ظرفيت دانشگاه محدود 2-دانشگاه نووسیبیرسک ✅کالج انگلیسی دارد ✅پادفک ...