نروژ

بورسیه دکترا دانشگاه NTNUنروژ

مهلت تقاضا:1 مارچ 2021 (11 اسفند 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: مهندسی عمران ارزش بورسیه:حقوق سالیانه NOK 482.200 ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه ...

بورسیه دکترا دانشگاه NMBU نروژ

مهلت تقاضا:1 مارچ 2021 (11 اسفند 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: اکولوژی ارزش بورسیه:حقوق NOK 482.200 ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا ...

موقعیت پست دکترا دانشگاه OsloMet نروژ

مهلت تقاضا:31 ژانویه 2021 (12بهمن 1399) مقطع بورسیه: پست دکترا موضوع بورسیه: فیزیوتراپی، روانشناسی سلامت ارزش بورسیه:حقوق سالانه 60 هزار یورو ملیت: دانشجویان تمامی کشورهای غیر اروپایی می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات ...

بورسیه دکترا دانشگاه علوم طبیعی NMBU نروژ

مهلت تقاضا:31 ژانویه 2021 (12 بهمن 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم بیولوژی، شیمی ، محیط زیست ارزش بورسیه:حقوق NOK 479.600 ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات ...

بورسیه پست دکترا دانشگاه Agder نروژ

مهلت تقاضا:15 مارچ 2021 (25 اسفند 1399) مقطع بورسیه: پست دکترا موضوع بورسیه: مهندسی صنایع، عمران، مکانیک، مخابرات، رباتیک، پردازش سیگنال، هوش مصنوعی, مکاترونیک، یادگیری ماشین ارزش بورسیه:حقوق سالیانه 545300 تا 566700 کرون نروژ ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می ...

بورسیه دکترا دانشگاه NTNU نروژ

مهلت تقاضا:25 ژانویه 2021 (6 بهمن 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: رمز گذاری ،امنیت اطلاعات و فناوری ارتباطات ارزش بورسیه:حقوق سالیانه NOK 482 200 و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک ...

موقعیت پست دکترا دانشگاه NTNU نروژ

مهلت تقاضا:1 ژانویه 2021 (12 دی 1399) مقطع بورسیه: پست دکترا موضوع بورسیه: علوم کامپیوتر، مهندسی ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه ...

بورسیه دکترا دانشگاه NMBU نروژ

بورسیه دکترا دانشگاه NMBU نروژ مهلت تقاضا: 15 دسامبر 2020 (25 آذر 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: مدیریت پروژه ارزش بورسیه: حقوق  و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ...

بورسیه دکترا دانشگاه Arctic نروژ

بورسیه دکترا دانشگاه Arctic نروژ مهلت تقاضا: 15 نوامبر 2020 (25 آبان 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: بیولوژی ارزش بورسیه: حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات ...

پوزیشن های دکترا و پست دکترا دانشگاه Bergen نروژ

پوزیشن های دکترا و پست دکترا دانشگاه Bergen نروژ   برای کسب اطلاعات درمورد این پوزیشن ها به این لینک مراجعه ...