هلند

بورسیه دکترا دانشگاه فنی ایندهوون هلند

مهلت تقاضا:1 آپریل 2021 (12 فروردین 1400) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم مهندسی ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا ...

بورسیه دکترا دانشگاه Groningen  هلند

مهلت تقاضا:19 مارچ 2021 (29 اسفند 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: رشته های مختلف ارزش بورسیه:حقوق ماهیانه € 2,207 ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه ...

بورسیه دکترا دانشگاه Utrecht هلند

مهلت تقاضا:19 فوریه 2021 (1 اسفند 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: بیوشیمی، شیمی، داروسازی، بیولوژی ارزش بورسیه:حقوق ماهیانه €2,395 - €3,061 ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و ...

بورسیه فوق لیسانس دانشگاه لیدن هلند

مهلت تقاضا:بر اساس رشته متفاوت است مقطع بورسیه: فوق لیسانس موضوع بورسیه: رشته های مختلف ارزش بورسیه:10000 یورو از شهریه، 15000 یورو از هزینه تحصیل ،کل شهریه منهای شهریه قانونی ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه ...

بورسیه فوق لیسانس دانشگاه Maastricht هلند

مهلت تقاضا:1 فوریه 2021 (13 بهمن 1399) مقطع بورسیه: فوق لیسانس موضوع بورسیه: رشته های مختلف ارزش بورسیه:فول فاند به ارزش 29 هزار یورو ملیت: دانشجویان تمامی کشورهای غیر اروپایی می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد ...

بورسیه دکترا دانشگاه Radboud هلند

مهلت تقاضا:15 فوریه 2021 (27 بهمن 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: بیولوژی و علوم بیومدیکال ارزش بورسیه:حقوق ماهیانه € 2495 - 3196€ ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات ...

بورسیه های دکترا و پست دکترا مرکز  NIOZ هلند

مهلت تقاضا:مطابق با پوزیشن ها متفاوت است مقطع بورسیه: دکترا و پست دکترا موضوع بورسیه: بوم شناسی، بیوانفورماتیک، جانورشناسی، اتولوژی، زیست شناسی ارزش بورسیه:حقوق ماهیانه ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ...

بورسیه دکترا دانشگاه Vrije  هلند

مهلت تقاضا:15 ژانویه 2021 (26 دی 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم کامپیوتر ارزش بورسیه:حقوق ماهیانه 2,395 تا 3.061 یورو ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و ...

بورسیه دکترا دانشگاه آمستردام هلند

مهلت تقاضا:15 فوریه 2021 (27 بهمن 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: فیزیک و ریاضیات ارزش بورسیه:حقوق ماهیانه 2395 تا 3000 یورو ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و ...

بورسیه دکترا دانشگاه Groningen  هلند

مهلت تقاضا:11 ژانویه 2021 (22 دی 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم پایه و مهندسی ارزش بورسیه:فول فاند ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه ...