هلند

بورسیه دکترا دانشگاه آمستردام هلند

مهلت تقاضا:4 دسامبر 2020 (14 آذر 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم فیزیک و کوانتوم ارزش بورسیه:حقوق ماهیانه €2,395 تا €3,061 ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و ...

بورسیه دکترا دانشگاه آمستردام هلند

بورسیه دکترا دانشگاه آمستردام هلند مهلت تقاضا: 3  دسامبر 2020 (13 آذر 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم شبکه ، شبکه های پیچیده یا تحلیل شبکه های اجتماعی ؛ ارزش بورسیه: حقوق ماهیانه €2,395 - €3.061 ملیت: دانشجویان ...

بورسیه دانشگاه صنعتی Delft  هلند

بورسیه دانشگاه صنعتی Delft هلند مهلت تقاضا: 3 ژانویه 2021 (14 دی 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: مهندسی هوافضا ارزش بورسیه: حقوق ماهیانه€ 2.790,00 - € 4.402,00 ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا ...

بورسیه دکترا دانشگاه Vrije هلند

بورسیه دکترا دانشگاه Vrije هلند مهلت تقاضا: 15 نوامبر 2020 (25 آبان 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم اجتماعی ارزش بورسیه: حقوق ماهیانه €2,395- €3,061 ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ...

بورسیه دکترا مرکز AMC هلند

بورسیه دکترا مرکز AMC هلند مهلت تقاضا: 13 نوامبر 2020 (23 آبان 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم بیومدیکال و بیولوژی ارزش بورسیه: حقوق ماهیانه € 2.495,-  € 3.196, ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این ...

بورسیه دکترا مرکز CWI هلند

بورسیه دکترا مرکز CWI هلند مهلت تقاضا: 22 نوامبر 2020 (2آذر 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم کامپیوتر ، هوش مصنوعی ارزش بورسیه: حقوق ماهیانه € 2,407- €3,085  و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه ...

بورسیه دکترا دانشگاه Eindhoven  هلند

بورسیه دکترا دانشگاه Eindhoven هلند مهلت تقاضا: 31 دسامبر ۲۰۲۰(11 دی ۱۳۹۹) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: فتونیک ارزش بورسیه: حقوق ماهیانه € 2.325,00 -  € 2.972,00 و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه ...

بورسیه دکترا مرکز CWI هلند

بورسیه دکترا مرکز CWI هلند مهلت تقاضا: 1 نوامبر ۲۰۲۰(11 آبان ۱۳۹۹) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: هوش مصنوعی ، علم اطلاعات ، علوم داده ، علوم کامپیوتر ارزش بورسیه: حقوق ماهیانه € 2.407- € 3.085  و مزایا ...

بورسیه دکترا دانشگاه فنی Delft هلند

بورسیه دکترا دانشگاه فنی Delft هلند مهلت تقاضا: 2 نوامبر ۲۰۲۰(12 آبان ۱۳۹۹) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: مهندسی و علوم فنی ارزش بورسیه: حقوق ماهیانه € 2395- € 3061 و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این ...

بورسیه دکترا دانشگاه Utrecht  هلند

بورسیه دکترا دانشگاه Utrecht هلند مهلت تقاضا: 30 اکتبر ۲۰۲۰(9 آبان ۱۳۹۹) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم محاسباتی ، علوم داده ، علوم کامپیوتر ، ارزش بورسیه: حقوق ماهیانه €2,395- €3,061  و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند ...