بلژیک

بورسیه دکترا دانشگاه KU Leuven بلژیک

مهلت تقاضا:30 جون 2021 (9 تیر 1400) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم اقتصاد ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا ...

بورسیه دولتی فوق لیسانس در دانشگاه های بلژیک

مهلت تقاضا:30 آپریل 2021 (10 اردیبهشت 1400) مقطع بورسیه: فوق لیسانس موضوع بورسیه: همه رشته های موجود در دانشگاه های بلژیک ارزش بورسیه:پرداخت سالیانه 8200 یورو بعلاوه معافیت از پرداخت شهریه ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این ...

بورسیه کارشناسی ارشد دانشگاه گنت بلژیک

مهلت تقاضا:1 مارچ 2021 (11 اسفند 1399) مقطع بورسیه: کازشناسی ارشد موضوع بورسیه: رشته های مختلف در این دانشگاه ارزش بورسیه:8200 یورو ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و ...

پروژه های دکترا مرکز تحقیقاتی SCK•CEN بلژیک

مهلت تقاضا:مطابق با هر پروژه مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم پایه و مهندسی ارزش بورسیه:باید مکاتبه کنید ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا ...

موقعیت پست دکترا دانشگاه Antwerp بلژیک

مهلت تقاضا:21 فوریه 2021 (3 اسفند 1399) مقطع بورسیه: پست دکترا موضوع بورسیه: تاریخ هنر، تاریخ فرهنگی، موزه شناسی ارزش بورسیه:حقوق سالیانه 27751 یورو ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ...

بورسیه دکترا دانشگاه Antwerp بلژیک

مهلت تقاضا:8 فوریه 2021 (20 بهمن 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم شیمی و داروسازی ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه ...

بورسیه دکترا دانشگاه KU-Leuven بلژیک

مهلت تقاضا:18 ژانویه 2021 (29 دی 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: بیوانفورماتیک، نوروبیولوژی ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا ...

بورسیه دکترا دانشگاه Antwerp بلژیک

مهلت تقاضا:1 فوریه 2021 (13 بهمن 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: فارماکولوژی و بیولوژی ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه ...

بورسیه دکترا انیستیتو UNI دانشگاه بروکسل بلژیک

مهلت تقاضا:19 فوریه 2021 (1 اسفند 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: نوروساینس ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا CVارایه ...

بورسیه دکترا دانشگاه  KU Leuven بلژیک

مهلت تقاضا:31 ژانویه 2021 (12 بهمن 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: بیوشیمی ، زیست شناسی مولکولی و ساختاری ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات ...