بلژیک

بورسیه دکترا دانشگاه گنت بلژیک

بورسیه دکترا دانشگاه گنت بلژیک مهلت تقاضا: 3نوامبر 2020 (13 آبان 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم تغذیه، مهندسی زیستی ارزش بورسیه: حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ...

بورسیه دکترا دانشگاه Antwerp بلژیک

بورسیه دکترا دانشگاه Antwerp بلژیک مهلت تقاضا: 22 نوامبر 2020 (2 آذر 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم کامپیوتر و مهندسی ارزش بورسیه: حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد ...

بورسیه دکترا دانشگاه Ghent بلژیک

بورسیه دکترا دانشگاه Ghent بلژیک مهلت تقاضا: 30 نوامبر 2020 (10 آذر 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: بیولوژی و بیونکنولوژی ارزش بورسیه: حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ...

بورسیه دکترا دانشگاه  KU Leuven بلژیک

بورسیه دکترا دانشگاه KU Leuven بلژیک مهلت تقاضا: 15 نوامبر ۲۰۲۰(25 آبان ۱۳۹۹) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: مهندسی ، فیزیک، ریاضیات ارزش بورسیه: مشخص نشده ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ...

بورسیه دکترا دانشگاه Bruxelles بلژیک

بورسیه دکترا دانشگاه Bruxelles بلژیک مهلت تقاضا: 1 دسامبر ۲۰۲۰(11 آذر ۱۳۹۹) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: بیولوژی ارزش بورسیه: حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و ...

پوزیشن های دکترا برای دانشگاه Vrije بلژیک

پوزیشن های دکترا برای دانشگاه Vrije بلژیک مهلت تقاضا: متفادت مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم متفاوت ارزش بورسیه: باید مکاتبه شود ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک ...

بورسیه دکترا دانشگاه Ghent بلژیک

بورسیه دکترا دانشگاه Ghent بلژیک مهلت تقاضا: 1 نوامبر ۲۰۲۰(11 آبان ۱۳۹۹) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: شیمی ارزش بورسیه: حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و ...

بورسیه دکترا دانشگاه KUL بلژیک

بورسیه دکترا دانشگاه KUL بلژیک مهلت تقاضا: 30 نوامبر ۲۰۲۰(10 آذر ۱۳۹۹) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: مهندسی ارزش بورسیه: حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و ...

بورسیه دکترا دانشگاه Ghent بلژیک

بورسیه دکترا دانشگاه Ghent بلژیک مهلت تقاضا: 16 اکتبر ۲۰۲۰(25 مهر ۱۳۹۹) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: روانشناسی و موضوعات مرتبط ارزش بورسیه: حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ...

بورسیه دکترا مرکز NERF بلژیک

بورسیه دکترا مرکز NERF بلژیک مهلت تقاضا: 31 اکتبر ۲۰۲۰(10 آبان ۱۳۹۹) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: مهندسی، بیولوژی، نوروساینس، فیزیک ارزش بورسیه: باید مکاتبه شود ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند(دانشجویانی که از کشورهای ...