استرالیا

بورسیه RTP مقطع دکترا دانشگاه کوئینزلند استرالیا

مهلت تقاضا:7 دسامبر 2020 (17 آذر 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: اکولوژی ارزش بورسیه:حقوق سالیانه $28,092.00 بعلاوه مزایای دیگر ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک ...

بورسیه دکترا دانشگاه SUT استرالیا

مهلت تقاضا:14 دسامبر 2020 (24 آذر 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم رسانه ارزش بورسیه:مشخص نشده ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا CVارایه ...

بورسیه دکترا دانشگاه گریفیث استرالیا

بورسیه دکترا دانشگاه گریفیث استرالیا مهلت تقاضا: 19 دسامبر 2020 (29 آذر 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: فیزیولوژی، فیزیوتراپی ارزش بورسیه: حقوق سالیانه 28 هزار دلار و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند ...

بورسیه کارشناسی ارشد دانشگاه ANU استرالیا

بورسیه کارشناسی ارشد دانشگاه ANU استرالیا مهلت تقاضا: 31  مارچ 2021 (11 فروردین 1400) مقطع بورسیه: کارشناسی ارشد موضوع بورسیه: تمام رشته های این دانشگاه ارزش بورسیه: پوشش شهریه ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند ...

بورسیه فوق لیسانس و دکترا دانشگاه جنوبی استرالیا

بورسیه فوق لیسانس و دکترا دانشگاه جنوبی استرالیا مهلت تقاضا: 23 دسامبر 2020 (3 دی 1399) مقطع بورسیه: دکترا و فوق لیسانس موضوع بورسیه: مهندسی نانو ارزش بورسیه: 28 هزار دلار در سال ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای ...

بورسیه لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه  James Cook استرالیا

بورسیه لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه James Cook استرالیا مهلت تقاضا: مشخص نشده مقطع بورسیه: کارشناسی و کارشناسی ارشد موضوع بورسیه: همه رشته های این دانشگاه ارزش بورسیه: تخفیفات در شهریه ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه ...

بورسیه دکترا دانشگاه Griffith  استرالیا

بورسیه دکترا دانشگاه Griffith استرالیا مهلت تقاضا: 4 دسامبر 2020 (14 آذر 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: سه پروژه متفاوت ارزش بورسیه: حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ...

بورسیه دکترا دانشگاه QUEENSLAND استرالیا

بورسیه دکترا دانشگاه QUEENSLAND استرالیا مهلت تقاضا: 8 نوامبر 2020 (18 آبان 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: مهندسی ، معماری و فناوری اطلاعات ارزش بورسیه: بورسیه RTP به مبلغ سالانه $28,092.00 ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای ...

بورسیه دکترا دانشگاه Melbourne  استرالیا

بورسیه دکترا دانشگاه Melbourne استرالیا مهلت تقاضا: 23 اکتبر ۲۰۲۰(2 آبان ۱۳۹۹) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: سلامت و اقتصاد سلامت ارزش بورسیه: حقوق سالیانه $28,386  و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک ...

بورسیه کارشناسی ارشد دانشگاه La Trobe استرالیا

بورسیه کارشناسی ارشد دانشگاه La Trobe استرالیا مهلت تقاضا: 31 دسامبر ۲۰۲۰(11 دی ۱۳۹۹) مقطع بورسیه: کارشناسی ارشد موضوع بورسیه: رشته های مختلف ارزش بورسیه: حقوق سالیانه 15 هزار دلار ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا ...