بورسیه های تحصیلی

بورسیه دکترا دانشگاه  East Anglia انگلستان

مهلت تقاضا:28 فوریه 2021 (10 اسفند 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم بیولوژی ، میکروبیولوژی ، بیوشیمی ، علوم مولکولی ، علوم پزشکی ، سلول و مولکولی ارزش بورسیه:پرداخت حقوق سالیانه 15 هزار پوند به همراه هزار پوند ...

بورسیه دکترا انیستیتو Fresnel فرانسه

مهلت تقاضا:12 مارچ 2021 (12 اسفند 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: فیزیک ،اپتیک، نانوفتونیک، میکروسکوپ نوری ارزش بورسیه:باید مکاتبه شود ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک ...

بورسیه دکترا دانشگاه Nottingham انگلستان

مهلت تقاضا:15 مارچ 2021 (25 اسفند 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم کامپیوتر ارزش بورسیه:حقوق سالانه £15,609 بعلاوه پوشش شهریه ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک ...

بورسیه دکترا دانشگاه Göteborgs  سوئد

مهلت تقاضا:19 فوریه 2021 (1 اسفند 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه:یادگیری ماشین ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا CVارایه ...

بورسیه کارشناسی ارشد دانشگاه گنت بلژیک

مهلت تقاضا:1 مارچ 2021 (11 اسفند 1399) مقطع بورسیه: کازشناسی ارشد موضوع بورسیه: رشته های مختلف در این دانشگاه ارزش بورسیه:8200 یورو ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و ...

موقعیت پست دکترا دانشگاه Northeastern آمریکا

مهلت تقاضا:30 جولای 2021 (8 مرداد 1400) مقطع بورسیه: پست دکترا موضوع بورسیه: اپیدمیولوژی ، علوم اجتماعی و رفتاری ، بهداشت عمومی ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد ...

بورسیه دکترا دانشگاه Utrecht هلند

مهلت تقاضا:19 فوریه 2021 (1 اسفند 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: بیوشیمی، شیمی، داروسازی، بیولوژی ارزش بورسیه:حقوق ماهیانه €2,395 - €3,061 ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و ...

بورسیه دکترا دانشگاه فنی دانمارک

مهلت تقاضا:16 فوریه 2021 (28 بهمن 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: بیوانفورماتیک سرطان ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا ...

بورسیه دکترا مدرسه KEDGE Business School فرانسه

مهلت تقاضا:28 فوریه 2021 (10 اسفند 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: پایداری ، بازاریابی ، زنجیره تأمین ارزش بورسیه:حقوق ماهیانه €1,900 یا £1,689.86 ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ...

موقعیت پست دکترا دانشگاه DTU دانمارک

مهلت تقاضا:15 فوریه 2021 (27 بهمن 1399) مقطع بورسیه: پست دکترا موضوع بورسیه: درماتولوژی ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا ...