بورسیه های تحصیلی

بورسیه دکترا دانشگاه Queensland استرالیا

مهلت تقاضا:16 مارچ 2021 (26 اسفند 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: نورورساینس و مهندسی بیومدیکال ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه ...

بورسیه دولتی فوق لیسانس در دانشگاه های بلژیک

مهلت تقاضا:30 آپریل 2021 (10 اردیبهشت 1400) مقطع بورسیه: فوق لیسانس موضوع بورسیه: همه رشته های موجود در دانشگاه های بلژیک ارزش بورسیه:پرداخت سالیانه 8200 یورو بعلاوه معافیت از پرداخت شهریه ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این ...

بورسیه دکترا دانشگاه کپنهاگ دانمارک

مهلت تقاضا:1 آپریل 2021 (12 فروردین 1400) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: ریاضیات ارزش بورسیه:حقوق سالیانه €43,750 ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا CVارایه ...

موقعیت پست دکترا دانشگاه Illinois  شیکاگو آمریکا

مهلت تقاضا:16 آپریل 2021 (27 فروردین 1400) مقطع بورسیه: پست دکترا موضوع بورسیه: علوم بیولوژی ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه ...

بورسیه دکترا مرکز تحقیقاتی SAL اتریش

مهلت تقاضا:31 مارچ 2021 (11 فروردین 1400) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: فیزیک، برق و الکترونیک، مکانیک، مهندسی سیستم ها ارزش بورسیه:حقوق سالیانه 44478 یورو ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ...

موقعیت پست دکترا دانشگاه Aix-Marseille فرانسه

مهلت تقاضا:30 آپریل 2021 (10 اردیبهشت 1400) مقطع بورسیه: پست دکترا موضوع بورسیه: زبانشناسی و موضوعات مرتبط ارزش بورسیه:حقوق ماهیانه 1685 یورو ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و ...

بورسیه دکترا مدرسه بیزینس کپنهاگ دانمارک

مهلت تقاضا:11 آپریل 2021 (22 فروردین 1400) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: بیزینس و کسب و کار ارزش بورسیه:حقوق ماهیانه 3,700 تا 4.200 یورو ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ...

موقعیت پست دکترا دانشگاه Umeå  سوئد

مهلت تقاضا:8 مارچ 2021 (18 اسفند 1399) مقطع بورسیه: پست دکترا موضوع بورسیه: شیمی ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا ...

بورسیه دکترا دانشگاه La Trobe استرالیا

مهلت تقاضا:11 مارچ 2021 (21 اسفند 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم کشاورزی ،اکولوژی ، گیاه شناسی ارزش بورسیه:حقوق سالانه $28597 ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و ...

بورسیه فوق لیسانس و دکترا دانشگاه arizona آمریکا

مهلت تقاضا:3 می 2021 (13 اردیبهشت 1400) مقطع بورسیه: دکترا و فوق لیسانس موضوع بورسیه: رشته های مختلف در این دانشگاه ارزش بورسیه:معافیت شهریه ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ...