ارزیابی مدارک تحصیلی جهت تحصیل و کار در آلمان

ارزیابی مدارک تحصیلی جهت تحصیل و کار در آلمان

ارزیابی مدارک تحصیلی جهت تحصیل و کار در آلمان

متقاضیان کار و تحصیل در آلمان باید مدارک تحصیلی خود را ارزیابی کرده و در صورت لزوم تاییدیه آن را به دانشگاه یا سفارت ارائه دهند. مرکز ارزیابی KMK تنها مرجعی معتبری است که لیست دانشگاههای ایرانی مورد تایید آلمان در آن وجود دارد. این مرجع از دو بخش تشکیل شده است. رشته و دانشگاه باید در سایت آنابین مورد تایید باشد، در غیر این صورت باید مراحل تاییدیه zab طی شود.

جهت ارزیابی مدارک تحصیلی خود ابتدا باید دانشگاه یا موسسه آموزشی که در آن تحصیل کرده اید را در سایت آنابین بررسی کنید. برای این منظور:

1- ابتدا به این لینک مراجعه کنید.
2- طبق تصویر زیر روی institutions کلیک کنید


3- طبق تصویر زیر در پنجره ظاهر شده روی search کلیک کنید

4- در پنجره باز شده طبق تصویر زیر فرمی به شما نشاده داده می شود که شامل موارد زیر است.
فیلد 1: نام کشور خود را انتخاب کنید
فیلد 2: نام شهر محل تحصیل خود را انتخاب کنید
شماره 3: نوع موسسه اموزشی خود را انتخاب کنید مثلا دانشگاه، موسسه غیر انتفاعی، مدرسه و…

بعد از تکمیل فرم در پایین صفحه جدولی به شما نمایش داده میشود که شامل 5 ستون می باشد.
ستون 1: نام مرکز آموزشی
ستون 2: مکان یا محل این مرکز
ستون 3: نوع مرکز آموزشی
ستون 4 : نتیجه ارزیابی
ستنون 5: کشور

از ستون اول نام مرکز اموزشی خود را پیدا کرده و در ستون چهارم نتیجه ارزیابی برای این مرکز را مشاهده کنید.
نتایج ارزیابی به سه حالت است:

حالت اول: +H
حالت دوم: – H
حالت سوم: – /+ H

بیشتر بخوانید
دانشگاه هایدلبرگ آلمان

اگر وضعیت دانشگاه شما در حالت اول باشد یعنی دانشگاه شما مورد تایید سیستم آموزشی آلمان بوده و نیازی به ارائه تاییدیه ندارید.

درصورتی که وضعیت دانشگاه شما در حالت دوم باشد یعنی این دانشگاه مورد تایید سیستم اموزشی آلمان نمی باشد. و متاسفانه هیچ راهی برای اثبات تحصیلات شما در آلمان وجود ندارد.

اما اگر وضعیت دانشگاه شما در حالت سوم قرار گیرد به این معنی است که مدارک شما نیاز به ارزیابی دارد و حتما باید برای مرکز ZAB ارسال کرده و تاییدیه دریافت کنید.