چگونه ایمیل ریماندر بزنیم؟

چگونه ایمیل ریماندر بزنیم؟

چگونه ایمیل ریماندر بزنیم؟

ریمیاندر چیست؟

اگر شما به استادی ایمیل زدید و بعد از مدتی (2 هفته) از طرف استاد پاسخی دریافت نکردید، بهتر است یک ایمیل یادآوری یا همان ایمیل ریمایندر بفرستید.

 

چگونه ریماندر بزنیم؟

میتوانید ایمیلی با عنوان ریمایندر جهت یادآوری به استاد بزنید. ایمیل اولیه را ریپلای کرده و عنوانی مودبانه و مرتبط انتخاب کنید مثلا Kind Reminder و یک متن هم اضافه کنید با مضمون این که میدانم ممکن است سرتان شلوغ باشد و ایمیل من را ندیده باشید, به فیلد شما بسیار علاقه دارم اگر ممکن است و فرصت دارید سپاسگزار خواهم شد نگاهی به ایمیل من داشته باشید.

 

چه زمانی می‌توان ایمیل ریمایندر زد؟

زمان قطعی برای ریماندر زدن به اساتید وجود ندارد ولی معمولا بین 1-2 هفته بعد از ارسال ایمیل اول ریماندر بزنید . سعی کنید برای زدن ایمیل ریمایندر ساعات مختلف روز و روزهای مختلف هفته (به جز روزهای تعطیل به وقت محلی کشور مورد نظر) را امتحان کنید تا شانس دیده شدن ایمیل توسط استاد بالا برود. مثلا شما سه شنبه ساعت 8 صبح (به وقت محلی گیرنده ایمیل) ایمیل دادید، بهتر است ریمایندر در روزهای دیگری مثل چهارشنبه ساعت 10 (به وقت محلی گیرنده ) فرستاده شود.

 

چند ایمیل ریمایندر می‌توان فرستاد؟

اینکه چه تعداد ریماندر میتوان فرستاد کاملا بستگی به شخصیت استاد مربوطه دارد. برخی از اساتید از follow up کردن دانشجو استقبال می‌کنند ولی برخی از این حرکت عصبی خواهند شد. توصیه ما به شما است که همواره دسته‌ی اول از اساتید را مدنظر داشته باشین و ایمیل ریمایندر را تا گرفتن جواب ادامه دهید و از جواب‌های دسته‌ دوم ناراحت و عصبی نشوید.

بیشتر بخوانید
دانشگاه تورنتو

 

چند نمونه ایمیل ریماندر :

 

نمونه اول

Dear Dr./ Professor

I know you are busy, but I would be grateful if you have had time to look at my email dated … I am still awaiting your kind reply
Thank you in advance

Best Regards
Name (and Surname)

 

نمونه دوم

Dear Dr./Professor

I understand you are extremely busy, but I was wondering if you have had time to read my email, sent on … I would appreciate it if you could inform me about your opinion regarding my application
Thank you in advance

Best regards
Name (and Surname)

 

نمونه سوم

Dear Dr./Professor

I apologize for disturbing you again, and I was wondering if you have had time to read my email, sent on …. As I mentioned in the previous email, …, and now, I am seeking a PhD/Master position. I would appreciate it if you could inform me about your opinion regarding my application
Thank you in advance

Best wishes
Name (and Surname)