University of Wollongong

دانشگاه ولونگونگ یک دانشگاه تحقیقاتی دولتی در استرالیا واقع در شهر ساحلی ولونگونگ، نیو ساوت ولز، حدود ۸۰ کیلومتری جنوب سیدنی است.

دانشگاه ولونگونگ دارای ۵ دانشکده است

دانشکده کسب و کار
دانشکده مهندسی و علوم اطلاعات
دانشکده حقوق، علوم انسانی و هنر
دانشکده علوم پزشکی و بهداشت
دانشکده علوم اجتماعی

معرفی بورسیه ها:

⁣بورسیه های دوره های کارشناسی دانشگاه ولونگونگ استرالیا

▪️بورسیه های برتری در مقطع کارشناسی دانشگاه ولونگونگ استرالیا(UES) :
مختص مقطع لیسانس به جز برخی از رشته ها است. و باعث کاهش ۱۵٪ هزینه شهریه دانشجویان بین المللی در طول مدت تحصیل تا سقف ۴ سال می شود.
▪️بورسیه های شایستگی دانشکده دانشگاه ولونگونگ استرالیا (FMS):
این کمک باعث کاهش ۲۵٪ هزینه ی شهریه ی دانشجویان بین المللی در حال تحصیل در دانشکده های بازرگانی، دانشکده حقوق و انسان شناسی و هنر می شود. دانشجویان دانشکده مهندسی و علوم اطلاعات از کاهش ۱۵٪ در هزینه ی شهریه برخوردار می شوند.

بورسیه های کارشناسی ارشد آموزش محور دانشگاه ولونگونگ استرالیا (UOW)

▪️بورسیه های دانشجویان بین المللی پردیس سیدنی ۲۰۱۷ دانشگاه ولونگونگ استرالیا (CBD):
کاهش کامل شهریه تا سقف ۲ درس از ۱۲ درس مقطع ارشد و تا سقف سه درس از ۱۶ درس مقطع دکترا به دانشجویان، معادل با کاهش ۱۶ تا ۱۸٪ هزینه ی شهریه در مدت تحصیل در دوره مورد نظر است.
▪️بورسیه بخشی از شهریه ی دانشکده ی بازرگانی دانشگاه ولونگونگ استرالیا:
از هر ۳ نیمسال در یک مورد از آن ها، ۵ کمک هزینه از این نوع، به دانشجویان بین المللی که اولین دوره ی تحصیلی خود را در دانشکده ی بازرگانی سیدنی UOW شروع کرده باشند، ارائه می شود. این بورسیه هزینه ی شهریه را درمدت استاندارد دوره تا ۲۵٪ کاهش می دهد.

بورسیه های دوره های تحقیقاتی دانشگاه ولونگونگ استرالیا:

▪️جوایز کارشناسی ارشد دانشگاه ولونگونگ استرالیا (UPA):
مختص دانشجویان دکترا، دکترای حرفه ای، Mphil. مدت این بورسیه برای دانشجویان دکترا ۳ سال و نیم و برای دانشجویان ارشد ۲ سال و نیم است. همراه با یک هزینه ی زندگی به مبلغ ۲۸۸ دلار.
▪️جوایز هزینه شهریه دانشگاه ولونگونگ استرالیا (IPTA):
این کمک هزینه کل هزینه ی شهریه ی دانشجویان بین المللی را به مدت ۴،۵ سال پوشش می دهد. این بورس هزینه ی زندگی را در بر نمی گیرد.
بورسیه های بین المللی کارشناسی ارشد پژوهش محور دانشگاه ولونگونگ استرالیا (IPRS).